Att bygga flerbostadshus i trä med glasull i stället för i betong sänker CO2-utsläppen drastiskt!