Därför ska vindskyddet monteras innan fasadisoleringen