Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige