Hållbart byggande del 7 - När är utvändig isolering av råsponten en fördel?