Ny Distriktschef Södra Norrland inom Byggisolering