Projektanpassa ”tyst” yttervägg med nytt digitalt verktyg