Information

​Instruktionsfilmer för ISOVER IsoDim®

​Instruktionsfilmer för ISOVER IsoDim®


Nu finns instruktionsfilmer som visar hur du bäst nyttjar programmet utifrån dina behov.

Vid projektering av installationer kan man med hjälp av beräkningar visa att samhällets krav på energihushållning och termisk isolering uppfylls. ISOVER IsoDim kan användas för installationstekniska beräkningar som har med termisk isolering att göra och är ett enkelt och praktiskt hjälpmedel för projektörer, återförsäljare, entreprenörer, studenter och forskare.

Programmet kan även utföra en ekonomisk optimeringsberäkning på en specifik installation med olika tekniska förutsättningar och för varierande investeringskostnader samt upplysa om vilken isoleringsinsats som behövs för att undvika kondens. 

Nu finns 12 stycken instruktionsfilmer som var och en visar olika beräkningsmöjligheter med IsoDim. IsoDim är väldigt användarvänligt, säger Håkan Gustafsson på ISOVER. Man knappar in värdena på de variabler man känner till eller för de isoleringstyper man vill prova och så beräknar programmet värmeförlusten enligt de givna förutsättningarna i installationen. Om man inte är nöjd kan man gå tillbaka och ändra variablerna, t.ex. isolertjockleken, tills man fått fram en acceptabel värmeförlust. 

Se instruktionsfilmer


Laddas ner gratis

IsoDim® finns i två versioner, Windows-versionen som kan installeras på din dator samt online-versionen som körs direkt via ISOVERs hemsida på dator eller läsplatta. Online-versionen är alltid lättillgänglig, medan Windows-versionen ger lite fler möjligheter som t.ex. att skapa sin egen databas med olika isolermaterial och även spara ner de beräkningar som skapats i programmet. Båda versionerna är gratis.