Produktnyhet

​Isover Kretsull® - en 100% materialåtervunnen mineralullsprodukt

Isover kretsull består av 100% materialåtervunnen råvara


Isover lanserar Isover Kretsull, en lösullsprodukt som består av 100% återvunnen glasull och som är naturligt obrännbar samt okänslig för fukt. 

Med Isover Kretsull® får man en lösullsprodukt som består av 100 % återvunnen glasull. Glasullen är naturligt obrännbar och är okänslig för fukt vilket innebär att den varken kräver tillsatser av brandhämmare eller mögelgifter. Det ger både en bättre arbetsmiljö för installatören och en hälsosammare inomhusmiljö för människorna som ska bo i byggnaden. Isover Kretsull® blåses på plats av kunniga och utbildade lösullsentreprenörer. 

”Med Isover Kretsull®  väljer man långsiktigt och hållbart, säger Per Larsson Ferm, Kategorichef Teknisk isolering och Lösull. Det är en lösullsisolering beständig mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldrande och nedbrytning. Värmemotståndet och brandreaktionen försämras heller inte med tiden.  

Isover Kretsull®  är ett resultat av Isovers retursystem där Isover samlar in och tar emot glasullsspill för materialåtervinning till ny produkt med reducerad klimatpåverkan i jämförelse med motsvarande mineralullsalternativ på marknaden* . Det är en del av Saint-Gobains färdplan för att minska klimatavtrycket och erbjuda produkter med omtanke om människa och miljö. Produkten är CE-märkt. 

 

”Med Isover Kretsull®  väljer man långsiktigt och hållbart, säger Per Larsson Ferm, Kategorichef Teknisk isolering och Lösull. 

*Jämförelsen bygger på GWP-värden hämtade från Boverkets klimatdatabas. Jämförelsen är gjord för A1-A3 vid R=1, dvs samma värmemotstånd. (Värdena från Boverket är typiska värden, utan A1-A3 faktor 1,25 för konservativa värden)