Byggisolering
2 min

Isover Vario® - den variabla ångbromsen fyller 25 år

Isover Vario Xtra - variabel ångbroms 25 år


Den variabla ångbromsen har en lång historia som tog sin början i Tyskland för 25 år sedan. Seniorforskare Hartwig Künzel på Europas största byggforskningsinstitut, Fraunhofer Institut für Bauphysik, kom fram till fler lösningar för isolering av äldre byggnader med speciella förutsättningar.

Vid den här tiden var det två typer av konstruktioner som saknade bra fukttekniska lösningar vid renovering. Den ena var invändig tilläggsisolering av korsvirkesväggar utan risk för sommarkondens. Den andra var snedtak i äldre byggnader där man har haft torkloft eller förvaring på vinden. Dessa gamla byggnader har en typ av snedtak där det inte är möjligt att skapa en luftspalt utan att bygga om hela takkonstruktionen. Lösningen för att kunna isolera tak utan luftspalt blev den variabla ångbromsen som fick namnet Vario.


Den variabla ångbromsen

Den första generation folie var en tunn polyamidkvalitet som hade förmågan att släppa igenom fukt vid höga relativa fuktigheter. Innan det kunde bli en kommersiell produkt behövde man ta itu med produktens mekaniska egenskaper. Den tunna foliekvaliteten är förhållandevis ömtålig och vidgar sig vid höga relativa fuktigheter. Därför behövde folien förstärkning för att klara påfrestningarna vid montage och för att sitta stabilt under konstruktionens hela livslängd.

Med förstärkningen framkom en robust och stabil produkt med en vit baksida som kännetecknar den variabla ångbromsen med namnet ISOVER Vario Duplex KM och som blev produktseriens ursprungliga utförande. För drygt 5 år sedan kompletterades produkten med den tredje generationens folie med namnet ISOVER VarioXtra, en specialvariant för användning i kallare klimat som i Sverige. I samband med detta tog användningen av den kompakta taklösningen ett stort kliv framåt i Sverige.