Event
1 minut min

Webinarier med Saint-Gobain Sweden AB, nu ett etablerat koncept

Saint-Gobains webinarier vt2023

Våren 2023 fortsätter Saint-Gobain Sweden AB med webinarier på temat Vi bygger Hållbarhet. Det blir den sjätte säsongen. 

Saint-Gobain Swedens program med korta morgonwebinarier, på temat ”Vi bygger hållbarhet” föddes under pandemin som ett sätt att hålla kontakt med kunder och marknad. Det är nu etablerat koncept där vi mött många deltagare och behandlat många ämnen inom hållbart byggande. Under hösten var energifrågan högaktuell och energieffektivisering blev en självklar programpunkt i utbudet. Våren 2023 blir vår sjätte säsong med webinarier och nu finns ett nytt program ute med en blandning av ämnen från tidigare omgångar och nya inslag. 

I webinariet Cirkulära isolerlösningar från Isover - Isover Kretsull®, ger Isover konkreta exempel på hur vi arbetar med cirkularitet genom materialåtervinning som blir till ny produkt. 

Webinarierna är öppna för anmälan och det är även möjligt att specialboka och anpassa webinarier utifrån behov och förutsättningar.

Välkommen till webinarievåren 2023 med Saint-Gobain Sweden AB!
 

Information och anmälan webinarium