I samarbete med Weber har vi tagit fram den glasullsbaserade stegljudsmattan Weberfloor Acoustic speciellt för flytande golv på betongbjälklag där man i en rationell arbetsgång skapar ett tätt underlag för avjämningsmassan. 
Weberfloor acoustic
Weberfloor acoustic rulle
Weberfloor acousticWeberfloor acoustic rulle
Stegljudsisolering
Värmeisolering
Luftljudsreducerande
Tillsammans med 30 mm avjämningsmassa bildar 15 mm stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån ΔLw med 25 dB och förbättrar luftljudsisolering ΔRw med 8 dB.

Produkten är avsedd för stegljudsreducering och luftljudsisolering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen.

Observera att produkten tillhandahålls av Weber.
 
Läs mer om produkten och golvsystemet här.