Produkter för låglutande tak

Låglutande tak konstruktionslösningar

Med Isovers takprodukter i glasull eller XPS-cellplast kan låglutande tak konstrueras på många olika sätt, med olika antal isolerskikt, olika tjocklekar, olika värmekonduktiviteter etc.

Låglutande tak används först och främst till industribyggnader och lokaler, men även bostäder – stora som små byggnader – kan ha låglutande tak med isolering som underlag för taktäckningen. I Isovers lösningar för omvända tak ingår parkeringsdäck, takterrasser, innergårdar och gröna tak. Genom att skydda tätskiktet under isoleringen, tål taket en högre belastning.


Tilläggsisolera – spara både pengar och miljö!

Takrenovering och tilläggsisolering är en mycket lönsam investering. Genom dessa åtgärder blir resultatet oftast framtida besparingar med en förbättrad inomhusmiljö, en jämn temperatur och lägre uppvärmningskostnader. Vid tilläggsisolering läggs Isovers takprodukter direkt på den gamla takbeläggningen.

I vår Produktguide Takisolering 2017 hittar du Konstruktionslösningar, U-värdestabell, Arbetsanvisningar etc.