Produkter

40 resultat

ISOVER Easy Foga

Konsumentförpackat fogtätningssystem i två steg för drevning av fönster och dörrar, består av en klädd- och en oklädd glasullsremsa

Fog- och drevning
Ytterväggar

ISOVER Fogfiber

Fogtätningssystem i två steg för drevning av fönster och dörrar, består av en klädd- och en oklädd glasullsremsa

Fog- och drevning
Ytterväggar

ISOVER InsulSafe® Wall

Lösullsisolering av ren glasull för värmeisolering av sluten regelkonstruktion, framförallt ytterväggar. Blåses på plats av lösullsentreprenörer.

Snedtak
Ytterväggar