Produkter

134 resultat
Nyhet

TECH Wired Mat MT 5.1 V1

Nätmatta av stenull och komfortytskikt för termisk isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m.m. med höga driftstemperaturer inom processindustri

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering

TECH Wired Mat MT 5.1

Nätmatta av stenull för termisk isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m.m. med höga driftstemperaturer inom processindustri

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering