Produkter

134 resultat
Nyhet

TECH Wired Mat MT 4.1 V1

Nätmatta av stenull och komfortytskikt för termisk isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m.m. med höga driftstemperaturer inom processindustri

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering

CLIMCOVER CR Alu2

Glasullsmatta med veckad fiber för termisk isolering av rör, behållare och kanaler samt kondensisolering av kalla installationer

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering
Ventilationsisolering