Produkter

132 resultat

CLIMCOVER CR Alu2

Glasullsmatta med veckad fiber för termisk isolering av rör, behållare och kanaler samt kondensisolering av kalla installationer

Cisterner, pannor och ugnar
Rörisolering
Ventilationsisolering

TECH Loose Wool HT

Stoppningsisolering av stenull för hålrum och komplicerade ytor där standardprodukter inte kan användas. Stoppas till önskad densitet.

Cisterner, pannor och ugnar
Brand och last

ISOVER Kretsull®

Lösullsisolering av 100% materialåtervunnen glasull för värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar. Blåses på plats av lösullsentreprenörer.

Vindsbjälklag
Snedtak
Ytterväggar