ISOVER FireProtect® bidrar till hållbara och brandsäkra miljöer i Täbys nya kommunhus