Samarbete som höjer slutresultatet redan innan byggstart