Referensobjekt

En trygg och hållbar boendemiljö för seniorer

Med fokus på trygghet och en komfortabel boendemiljö bygger NCC Construction i samarbete med Rikshem nya bostäder för seniorer. Platsen är Ödåkra strax utanför Helsingborg. Isover levererar isolering plus en unik helhetslösning för tätning av energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus. 

Klimatskärmens luft- och fuktsäkerhet är en viktig del i ett hållbarhetstänkande med högt ställda energikrav. Utan en lufttät skärm läcker alltför mycket värme genom väggarna och det går till exempel inte att dra fördel av moderna ventilationssystem med hög värmeåtervinning.

Hållbarhet i frontlinjen

De 48 trygghetslägenheterna i Ödåkra fördelas på två byggnader plus en gemensamhetslokal. De hyresgäster som så småningom kommer att flytta in är seniorer ”sjuttio plus” som vill ha ett bekvämt boende.

Målen är högt ställda både vad gäller inomhusmiljö, energieffektivitet och fuktsäkerhet. För att skapa en optimal klimatskärm till de nya husen i Ödåkra har man valt Isover VEMPRO™ Vindskydd som är ett diffusionsöppet fukt- och vindskydd för utvändig tätning.

– Isover VEMPRO™ Vindskydd monteras utanpå regelstommen och isoleringen, i detta fall Isover Fasadskiva 31 (idag lambda 30) plus Isover UNI-skiva 35. Vindskyddet har förmågan att skydda stommen och isoleringen mot hård vind och regn, både under byggtiden och under hela byggnadens livslängd, berättar Kim Egeriis, distriktschef på Saint-Gobain Isover.

Isover VEMPRO™ är inte bara en produkt utan ett helt system där alla ingående delar samarbetar på bästa sätt.

– Den välisolerade helhetslösning som NCC valt bidrar till ett komfortabelt och sunt inomhusklimat samtidigt som hela byggnaden får en energieffektiv klimatskärm, konstaterar Kim.

Fakta

Byggperiod: 2015