Referensobjekt

Erfaret yrkesfolk på ESS i Lund föredrar effektiv rör- och ventilationsisolering i glasull från Isover

Ett av Sveriges största prestigebyggen, European Spallation Source (ESS) i Lund, isoleras med Isovers produkter för rör och ventilation. Anläggningen kommer tillsammans med MAX IV att bli ett nav för materialforskning i Europas forskningsinfrastruktur. ESS är ett europeiskt samarbetsprojekt som finansieras och drivs gemensamt av medlemsländerna. Forskningsanläggningen byggs med hjälp av flera hundra forskare och ingenjörer i hela världen. 

Det är som en stad i staden och den kommer att bli ännu större när man bygger en spårvagnslinje från stationen och hit samt en helt ny forskarby mellan ESS och synkrotronljusanläggningen MAX IV, Science Village Scandinavia.

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildat Science Village Scandinavia som ska stödja utvecklingen av infrastrukturerna för de båda nya forskningsanläggningarna. Området som omfattar 18 hektar kommer även att ha stark internationell prägel av hållbar stadsutveckling.

Assemblin utför ventilationsarbetet, LGC isolerar rören och Sydisol isolerar ventilationen.

Hög kvalitet gör valet enkelt

– Etapperna avlöser varandra, så det är mycket handlingar som ska gås igenom och många offerter som ska lämnas. Handlingarna är mer omfattande än normalt, men man lär sig snabbt hur de ska hanteras. Vi monterar Isovers rörskålar i glasull; CLIMPIPE Section Alu2. Produkten håller hög kvalitet, bl.a. tack vare sin starka tejpförslutning. Rörskålarna är dessutom lätta att hantera, vilket är bra för montörerna, berättar Anders Jönsson delägare, LGC.

10.000 m2 ISOVER lamellmatta är bara början

Grossisten Profisol förser både LGC och Sydisol med teknisk isolering från Isover via sitt lager i Malmö.

– Profisol har Isovers lamellmatta i glasull, CLIMCOVER Lamella Alu2, på lager men på ett så stort projekt sker många leveranser direkt från fabriken i Billesholm till ESS i Lund. Lamellmattorna levereras på pall, vilket gör lossningen snabb och enkel, säger Lars Lundin, ägare Sydisol.
– Vi har uppskattningsvis hittills monterat cirka 10.000 m2 lamellmatta, och då har vi bara levererat en tredjedel av den totala volymen. Vi använder Isovers lamellmatta för den har vi bra erfarenhet av. Den håller hög kvalitet, är lätt att bearbeta och är bredare i jämförelse med vissa andra lamellmattor, vilket gör att monteringen går snabbare. Kort och gott en premiumprodukt, säger Lars.

Anläggningens säkerhetskrav är dessutom väldigt höga och det gäller även kraven på att städa och hålla rent – ordning och reda. Inget spill får ligga på golvet och då är det bra med snabba montage avslutar Lars.

Tobias Svensson, ansvarig Regionchef Syd Isover, flikar även in att utöver de praktiska fördelarna med snabbt montage, bl. a. tack vara glasullens lätta vikt och lamellmattans format, så blir även åtgången av tejp mindre, vilket också är en fördel för montörerna som jobbar med våra lösningar.

På vissa delar av det här stora projektet kommer det också att användas brandisolering för ventilationskanaler. Det är Isovers lätta nätmatta i ULTIMATE, U Protect Wired Mat 2.0. Den ger stora fördelar för både arbetsmiljö och logistik med cirka 25 procent lägre vikt som skapar bättre arbetsmiljö. Dessutom får man i snitt 50 procent mer innehåll i varje pall som innebär färre pallar att hantera på bygget. – Ett smart val helt enkelt, säger Tobias. 

Historien om European Spallation Source (ESS)

I nordöstra Lund i Skåne byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS planerar att öppna för forskare år 2023.

Fakta

Byggperiod: 2017
Byggentreprenör: Skanska
Kostnad: 1,84 miljarder euro
Driftskostnad: 140 miljoner euro per år
Byggnadens längd: 650 meter
Total yta: 65 000 m2
Totalvolym: 400 000 m3
Kuriosa: ESS blir världens första koldioxidneutrala forskningscenter
Materielåtgång:
50 000 m3 betong
6 000 ton armeringsjärn
40 km rör för kyla, luft etc.