Referensobjekt

Ett skolexempel i framtidsbygge

Varje komponent och konstruktionsdetalj är noga utvald i det som nu kommer att bli Sveriges största miljömärkta passivhusskola. Från golv till tak utmanar de höga miljömålen både teknik, kreativitet och produktval. Ett grönt tak täckt med sedumväxter, solceller som energikälla och ett gediget klimatskal med Isover Fasadskiva 31 (idag lambda 30) som heltäckande isolerskikt är några exempel.

Den L-formade byggnaden i Kästa skiljer sig på flera sätt från traditionella skolbyggnader. Istället för långa skolkorridorer finns det gott om ljusa, fria ytor med plats för nyfikenhet och god pedagogik. Samtidigt kommer skolan att byggas som passivhus för att ge minsta möjliga miljö- och energipåverkan över tid.


Innovativa lösningar

När byggnaden står klar hösten 2015 kommer den dessutom att vara en av ett hundratal som är certifierade med märkningen Miljöbyggnad via Sweden Green Building Council. PEAB är totalentreprenör, Huge Fastigheter står för byggnationen medan WSP Byggprojektering ansvarar för konstruktionen av den nya skolan.

– Eftersom det är en skolbyggnad och samtidigt ett passivhus vill man exempelvis att ljusinsläppet ska kunna maximeras samtidigt som energiförbrukningen minimeras, berättar Hans Vänman, Uppdragsledare på WSP Sverige AB, Byggprojektering.


Sedumtak, solceller och isolering

För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan och erbjuda ett sunt inomhusklimat kommer skolan i Kästa att byggas som ett energisnålt passivhus. I samma anda förses taket med sedumväxter (gröna tak) som förutom att tillföra ett estetiskt värde även bidrar till att rena luften och underlätta dagvattenhanteringen. Taket får också solceller som bland annat ger energi till skolans belysning.

I ett passivhus ligger stort fokus på klimatskalet. Ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal som minimerar värmeförlusterna kombineras med ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning. Isoleringens mängd och tjocklek spelar förstås stor roll. Allra viktigast är att isoleringen är effektiv, d v s har så lågt lambdavärde som möjligt.

– Utmaningen var att få klimatskalets alla ingående konstruktionslösningar och komponenter att bidra till ett lågt U-värde, inte minst isoleringen. Att valet föll på Isover Fasadskiva 31 (idag lambda 30) för den utvändiga isoleringen är enkelt. Det går nämligen inte att hitta någon jämförbar mineralullsprodukt med detta låga lambdavärde, konstaterar Hans.


Prestanda

Isover Fasadskiva 30 ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Fasadskivan används som heltäckande isolerskikt som effektivt bryter köldbryggor. Isover Fasadskiva 30 är ensam på marknaden med en värmekonduktivitet på endast 0,030 W/m•°C.

Fakta

Adress: Katrinebergsvägen - Hälsovägen, Flemingsberg, 14159 Huddinge
Byggperiod: 2015