Referensobjekt

Fjällstuga isolerad med Vario® systemet

Vario® Bond förenklar arbetet med övergångarna mellan fönster och murverk och går att putsa över vilket är svårt med andra tejpvarianter.

I Idre fjäll bygger Christian Carlsvärd ett villa-fritidshus till sig och familjen där de ska kunna spendera såväl vinter- som sommarsemestrar. Huset är ett enplans-hus med murade väggar av Leca® isoblock, 50 mm Isover Easy Fasadskiva 32 och utvändigt en ventilerad träpanel. 

Husets takkonstruktion består av saxtakstolar så det isolerbara utrymmet varierar från 300 mm vid takfot upp till 1200 mm i nock. I och med detta blev det självklart att blåsa in isolering istället för skivor och man har därför valt att blåsa Insulsafe lösull i det öppna bjälklaget. Under bjälklaget har Christian använt Isover Vario® Xtra, en variabel ångbrom som låter konstruktionen torka ut åt två håll. 

Efter kontakt med Daniel Odby, produktchef på Isover valde Christian även att använda den överspacklingsbara tejpen Isover Vario® Bond för tätning mellan fönster och murverk samt mellan bjälklag och murverk. Murverket putsade Christian sedan själv med Weber Designputs. 

- Vario® Bond förenklar arbetet med övergångarna mellan fönster och murverk, det blir inget kladd som t.ex. med silikon säger Christian. Fördelen är också att den går att putsa över vilket är svårt med andra tejpvarianter.

Christian, som arbetat med husbygget på helgerna och jobbat i Stockholm i veckorna, hoppas att huset ska stå klart under april och att familjen då ska fira påsken där. 

Fakta

Byggperiod: 2019