Referensobjekt

Högeffektiv cisternisolering och snabbt montage med komprimerad glasull från Isover

Under upphandlingen av isolertjänster till en cistern i Södra Cell, Mörrums bruk, fick flera av glasullens fördelar avgörande roll för det slutgiltiga valet. Med egenskaper som låg vikt, hög isolerförmåga och inte minst hög komprimering blev slutresultatet så bra att fler har visat intresse för lösningen.

Det är inte så många aktörer som utför denna typ av isolerprojekt och i processen föll valet på entreprenören Bilfinger som utför isolerings- och plåtarbetet med Isovers isolerlösning.

Tobias Svensson, Regionchef på Isover, blev inspelad i projektet redan under 2016, och fick uppdraget att offerera isolerlösningen:
– Då vi skulle titta på vilka alternativ vi hade att erbjuda, så rekommenderade vi våra obrännbara glasullprodukter; Isover Takunderskiva 37 och Isover Takboard 33 – då dessa gav en bättre totalekonomi för beställaren och ett snabbt och smidigt montage för entreprenören.

Bilfinger valde vår lösning. De här produkterna är CE-märkta för Teknisk isolering vilket är en förutsättning för att de ska kunna användas inom industrin.

Det fina är att vår Tech Slab 2.0 (cisternskiva) är högkomprimerad och entreprenören kan enkelt och snabbt hantera mer material vid varje lyft; på lastbil, på ställning och vid montage.

Joachim Hallin, Projektledare på Bilfinger berättar: – Jag är mycket nöjd med resultatet och denna lösning för cisternisolering är högintressant för liknande, framtida projekt hos oss.

Tobias fortsätter: – Vi märker att lösningen redan skapat stort intresse på marknaden. Två tunga argument är dels att isolermontaget av manteln utförs snabbt och smidigt. Detta tack vare formatet på Tech Slab 2.0, dess vikt och höga komprimering. Det andra argumentet är att taket på cisternen isoleras (utöver Isover Takboard) med Isover Takunderskiva 37 – där pallen som produkterna levereras på, är tillverkad av glasull och ingår i montaget, vilket är väldigt smart! Man slipper de traditionella träpallarna.

Mats Kristensson, Key Account Manager Industri, Isover flikar in:
– Isover har blivit en allt större aktör att räkna med inom segmentet industriisolering – med riktade och kundspecifika lösningar. Vår främsta styrka ligger i vår breda produktportfölj, långa erfarenhet och gedigna kunskap inom energieffektiva och genomtänkta lösningar med glasull, stenull och ULTIMATE. 

Fakta

Bilfinger Industrial Services erbjuder projektering, service, installation och rena ingenjörstjänster inom områdena mekanik, el, automation och isolering. De utför allt ifrån enstaka tjänster till kompletta entreprenader och långsiktiga partnerskapsavtal. Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, pappers- & massa-, energi- och stålindustrin. Bolaget ingår i den tyska Bilfinger-koncernen.