Referensobjekt

Isover CR-matta sätter ny standard!

När Sårob fick i uppdrag från sin kund att isolera och plåttäcka två stycken 800 mm spirokanaler, var första tanken att göra som vanligt, dvs. att använda nätmatta som isolering. Efter lite planering och diskussion med Bevego och Isover valde de istället att montera vår CR-matta som värmeisolering. Detta gav en lättare lösning med flera fördelar. 

Sårob Plåt & Isolering AB, med sju anställda har funnits med sin verksamhet i Västergötlandsområdet sedan 1991. När de två ägarna, Krister och Thomas Pettersson, fick i uppdrag från sin kund att isolera och plåttäcka två stycken 800 mm spirokanaler, var första tanken att göra som vanligt, dvs. att använda nätmatta som isolering.

Kanalerna är tillsammans ca 150 löpmeter och går utvändigt på ett plant tak. Krister och Thomas förberedde sig och sina mannar på ett tufft montage med tung nätmatta och utvändigt plåtarbete medan höstvindarna gjorde sitt intåg i årstiden. 

I planeringsskedet tog de kontakt med sin återförsäljare Bevego, som tillsammans med Isover istället rekommenderade dem att montera CR-mattan som värmeisolering. Killarna gjorde ett provmontage och insåg att det fanns flera fördelar med mattan.

En lättare lösning ger fördelar för flera

CR-mattans vikt är 35 kg/m³, vilket underlättade för manskapet att bära och lyfta vid själva montaget. Även rent konstruktionsmässigt blev resultatet lättare, då Krister och Thomas beräknade att man kunde få en viktbesparing på ca 15 kg/löpmeter av den isolerade kanalen, vilket givetvis uppskattades av både beställare och takkonstruktör.

CR-mattan är 1200 mm bred, jämfört med 600 mm bred värmenätmatta, vilket gör att montaget av CR-mattan blir mer effektivt. Krister och Thomas tycker även att CR-mattan har fin stuns och är stabil, vilket krävs för att kunna få ett smidigt plåtmontage. Thomas belyste även att CR-mattan är enkel och snabb att kapa och skära i.

– Man vill ju att det ska gå snabbt när man står på ett blåsigt tak och arbetar”, säger Thomas.

Fakta

Byggperiod: 2017