Referensobjekt

Isover FireProtect® bidrar till hållbara och brandsäkra miljöer i Täbys nya kommunhus

Bilder: White Arkitekter/Täby Kommun/ Firesafe Sverige AB

Artikeln är skriven december 2016, återpublicerad 2022.

När nya kommunhuset skulle byggas i Täby var det entreprenadföretaget Firesafe AB som fick uppdraget att säkra brandskyddet med mineralull från Isover. 

Nya Täby kommunhus börjar nu bli färdigställt och ett modernt kommunhus som andas öppenhet och tillgänglighet ska snart öppnas för kommuninnevånarna. Placeringen i Täby gör att politiker och tjänstemän kommer närmare medborgarna.

Inflyttning är beräknad till våren 2017 och Täby centrum blir därmed Täby stad och ett av kvarteren blir alltså det nya kommunhuset strategiskt placerat vid den Nya Esplanaden som binder samman centrum, kyrka, bad och gymnasieskola. Det blir även ett spännande arkitektoniskt inslag i stadsbilden. Det är White Arkitekter som skapat byggnaden.

Fokus på miljö och hållbarhet

Kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalförsörjning och minskad energianvändning har varit nyckelfaktorer i projektet. Kommunhuset ska vara ett föredöme för långsiktig, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målet är att nå kraven för att certifieras som Green Building och Miljöbyggnad Guld. 

Brandisolering i premiumklass!

Entreprenaden för brandisoleringen sköttes av Firesafe Sverige AB, där Tony Säwe, som är projekt-/arbetsledare haft ansvar för montaget i detta projekt.

Tony förklarar: ”I detta moderna kontorshus med mycket öppna ytor ställs höga krav på brandskydd och trygga lösningar. I uppdraget utförde vi brandisolering av stålkonstruktionen och monterade Isover FireProtect®. Det är en mineralullsskiva som vid montage placeras i stålkonstruktioner för att hålla nere temperaturen och fördröja att konstruktionen, vid en eventuell brand, kollapsar."

Isover FireProtect® – Obrännbar isolering för en snygg och bra lösning

Tony och hans kollegor är mycket nöjda med Isover FireProtect®, som med sin höga kvalitet ger ett bra, snyggt och snabbt slutresultat. Mineralullsskivorna finns i två olika format; 600 x 1200 mm samt 1000 x 1200 mm, i tjocklekarna 20-80 mm. De smarta formaten minskar onödigt spill och ger en effektivare installation, och arbetsvardag för montörerna.

En av fördelarna som nämns med Isover FireProtect® är att produkten ger ett effektivt brandskydd samtidigt som den har en mycket lång livslängd i brandkonstruktionen, d. v. s. lika länge som byggnadens. Inget underhåll krävs. 

Alla inblandade parter är nöjda!

Tony Säwe berättar att lösningen uppfyller både deras, beställarens och myndigheternas krav. Skivan är enkel att montera och ett bra miljöval.