Referensobjekt

Isover PLUS systemet skapar nya möjligheter på en växande marknad för flerbostadshus i trä

Systemet består av PLUS Reglar med läkt och PLUS Skruvar som bär fasaden. Reglarna utgörs av en hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet,limmad mot en fingerskarvad träläkt med förborrade hål för fasadskruvarna. 

Nu byggs ungefär en tiondel av alla flerbostadshus av trä men siffran förväntas öka till 15 % inom ett par år och volymen av KL-trä är på väg mot 200 000 m3 per år. Vallastaden är en av Linköpings nya stadsdelar där energieffektivitet och hållbarhet är i fokus, här är en ovanligt stor andel av husen byggda i trä. Bland annat beror det på att detaljplanen inte reglerar husens höjd, bara antalet våningar. Det öppnar upp för nya material och nya sätt att tänka.

Christofer Rosman, konstruktör på SWECO berättar att det var beställarens beslut att den bärande konstruktionen skulle vara av trä och att man valde KL-trästomme som är konstruktivt stabilare för byggnaden som är 6 våningar hög.

Mattias Eriksson på Lindstams Bygg hade från början ett annat prefabsystem i åtanke:

- Men när jag hörde talas om Isover PLUS systemet valde jag det istället. Det verkade enklare montagemässigt vilket snickarna och min kollega Oliver har kunnat bekräfta. Stommen av KL-trä och det fasadbärande isoleringssystemet Isover PLUS levererades enligt tidplan men jag blev ju glatt överraskad över hur snabbt vi kunde montera systemet. Det gjorde att tidplanen kunde hållas med god marginal. Av Daniel Odby, Produktchef på Isover fick man tekniskt stöd och en detaljerad genomgång av hur t.ex. brandkraven fungerar. 

En av snickarna som monterade Isover PLUS var Pierre Lindstam:

- Det var intressant för oss jobba med ett nytt system. Det är lättare att bära och man får in mycket mer i hissen vilket inte bara gör montaget snabbare, det sparar även kroppen. 

Produktchef Daniel Odby på Isover förklarar: 

- Systemet består huvudsakligen av PLUS Reglar med läkt och PLUS Skruvar som bär fasaden. Reglarna utgörs av en hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en fingerskarvad träläkt med förborrade hål för fasadskruvarna. Dessa fixeras vertikalt med ett cc-avstånd på antingen 600 mm eller 1000 mm och däremellan monteras PLUS Fasadisolering, utan behov för extra fixering. Fasadisoleringen kan med fördel dimensioneras ner med 25 mm jämfört med PLUS Reglarnas djup och man erhåller på så vis en luftningsläkt ”på köpet”, i annat fall fullisolerar man med isolering som har samma tjocklek som reglarnas djup och sätter därefter luftningsläkten i vanlig ordning. 

Fakta

Byggperiod: 2019
Stad: Linköping