Referensobjekt

Isover stödjer social hållbarhet i Malmö

Totalrenoveringen av anrika huset Botildenborg kräver känsla för byggmetoder och att välja rätt produkter som passar in i renovering av en äldre byggnad. Huset ska bli en oas i Malmö för utbildning, odling och en träffpunkt där nyanlända och regionens företag står i centrum.

- Mina tre grundstenar är arbete till alla, vänskap och hopp, säger Lena Friblick som grundat stiftelsen Botildenborg. Lena Friblick är journalist och författare och har arbetat femton år på Sveriges Radio och TV4, bland annat som programledare för Nyhetsmorgon.

Lena startade 2008 Xenofilia som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus. Xenofilia är Skandinaviens första företag som är representerat i FN:s global compact. Verksamheter som Xenofilia utvecklat är bl.a. Kryddor från RosengårdStadsbruk och Minnenas arv. Xenofilia och stiftelsen Botildenborg verkar tillsammans under namnet Botildenborg.

Arbete till alla, vänskap och hopp

Lena fortsätter:

 - Arbete till alla tycker de flesta är självklart men många gånger svårt att uppfylla, speciellt för nyanlända. Men med mer engagemang från näringslivet och en samlingspunkt där man kan träffas hoppas vi ändra på det.

Vänskap för att skapa den trivsamma staden, Malmö. Man ska känna sig välkommen vart man än går eller tar bussen. Det måste finnas samverkan mellan äldre och yngre och mellan olika etniska bakgrunder. På Botildenborg ska alla kunna lära känna varandra och skapa nätverk som ger vänskap och arbete.

Ge unga hopp att få arbete, egen bostad och känna sig delaktiga i samhället. Ungdomar får lätt intrycket att Sverige har massor av problem fast vi är ett av länderna med högst välfärd. Ungdomar måste få tro och hopp på framtiden.

För att stödja detta beundransvärda projekt för social hållbarhet har Saint-Gobain Sweden bidragit med bl.a. gips och stålreglar från Gyproc samt glasull och lufttäthetsprodukter från Isover och även isolering för ventilation och rör. Isolerservice har ställt upp med lösullsentreprenaden och det var Isover InsulSafe® glasull som blåstes in på vindsbjälklaget.


Varsam renovering kräver speciella produkter

- Daniel Odby från Isover har hjälpt oss med de tekniska lösningarna till väggar och tak. Speciella lösningar som behövs för att rädda ett gammalt anrikt hus, säger Lena.

- Huset som renoveras varsamt kräver kunskap om både byggmetoder och vilka byggprodukter som passar, berättar Daniel Odby, Produktchef Bygg på Isover. Här har vi valt att arbeta med Isover Vario® Xtra som är en variabel ångbroms som ger extra fuktsäkerhet vid renovering och tilläggsisolering av gamla hus utan befintligt tätskikt. Dess unika egenskaper ger eventuell konstruktionsfukt en möjlighet att torka ut under vår och sommar.

- Dessvärre finns det en utbredd felaktig uppfattning om att gamla hus måste ”andas”! När man tilläggsisolerar bygger man faktisk om en gammal konstruktion till en ny och modern konstruktion och då är lufttäthet A och O samt en absolut grundförutsättning för att arbeta med från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Det ska helt enkelt vara kontrollerade luftflöden.

Daniel diskuterar lösningarna som han föreslår med Lasse Sandén som leder arbetet på plats. Huset byggs av nyanlända under ledning av Lasse och i ett samarbete mellan Botildenborgs projekt Växtplats Rosengård och lokala entreprenörer matchas de sen till olika jobb, får praktik och sen förhoppningsvis fast anställning. 31 personer som jobbat med byggnaden har fått anställning sedan januari. Bara det är ju en succé!

En av Europas mest spännande platser

- Botildenborg är idag en av Europas mest spännande platser med massor av möjligheter, säger Lena. Huset ska förhoppningsvis vara inflyttningsklart i mars 2019.

Finansieringen är ett ständigt pågående projekt där vi fått stöd av byggvaruleverantörer som har hjälpt till på olika sätt. Isover har stått för all isolering och bidragit med kunskap om konstruktioner vilket varit ovärderligt för oss.

Vi har fått ett mindre lån från Europeiska socialfonden (EU) men vi får vara kreativa och göra underverk varje dag så alla bidrag är välkomna för att skapa en oas för hållbarhet och samtidigt en mötesplats för nyanlända och företag. Vi vill att företag ska känna att här kan de få idéer om hållbarhet och inspiration av nyanlända.