Referensobjekt

Isovers nätmattor på ett av världens största pappersmassabruk

Under 2015 och 2016 har Isover levererat stora volymer nätmatta till utbyggnaden av Södra Cell Värö, mer än 35 000 m2 TECH Wired Mat MT 5.0 och 5.1. Det är våra stenullsnätmattor som är anpassade för industriapplikationer och klarar temperaturer på upp till 620 °C samt 660 °C, berättar Mats Kristenson, Key Account Manager Industri, Isover. 

Södra investerar drygt 4 miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö. Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Just nu är utbyggnaden i slutfasen och dagligen arbetar drygt 2 800 entreprenörer med att färdigställa projektet.

Vidare berättar Mats att nätmattorna till största delen har använts för att isolera bl.a. vatten- och ångrör som sitter monterade i 70 sammankopplade rörbryggor. Varje rörbrygga är 18 meter lång, vilket ger en totalsträcka på 1260 m. Dimensionerna på rören är från Ø 200 mm och upp till Ø 800 mm.

Lättare isolering med bättre isolerförmåga

Isoleringsarbetena har utförts av Norisol och isoleringen har distribuerats via Bevego.  Kenneth Hermansson, som är projektledare på Norisol, är nöjd med Isovers produkter. –På det här projektet har vi uppskattat att Isovers pallar innehåller mer material, vilket innebär färre pallar som ska hanteras. En annan fördel är att pallarna är stabila och vädersäkra, berättar Kenneth.

–Industrin är ett segment som Isover satsar på och vi är den enda mineralullstillverkaren som kan erbjuda samtliga tre typer av mineralull; glasull, ULTIMATE och stenull. Det här gör oss unika och vi kan erbjuda våra kunder lättare isolering med bättre isolerförmåga, avslutar Mats.

Fakta

Byggperiod: 2015-2016