Referensobjekt

Lösullsisolering med Isover InsulSafe® i hela klimatskalet sparar tid för entreprenören

[Foto: Veidekke, SBI och ISOVER]

Kronogården etapp 4 av 5 pågår i Älvängen utanför Göteborg. Veidekke valde att isolera med lösull av glasull; Isover InsulSafe®, för både tak, vägg och mellanbjälklag. Ett effektivt och smart val tycker vi – då vi får en stor tidsvinst, inget spill och inget behov av lagring av isolering på arbetsplatsen, säger Lars-Åke Svensson, platschef på Veidekke Entreprenad.

- Vi isolerar fyra hus på två, tre dagar. Fyra tak och bjälklag installeras ena veckan och nästa vecka installeras fyra väggar. Sedan är det uppehåll i två veckor. Så rullar det på, säger Tobias Börjesson på lösullsentreprenören SBI, Svenljunga Byggnadsisolering, som tycker att tidplanen har fungerat bra även om den är tajt.

- Vi har, med våra egna lastbilar som har inbyggt inblåsningsaggregat, blåst Isover InsulSafe® lösull i hela klimatskalet och även i mellanbjälklagen, berättar Tobias.

Till tak och yttervägg har vi även använt Isover InsulSafe® Wall-blanket. Det är en duk som håller lösullen på plats innan innerväggen byggs. Isover InsulSafe® Wall-blanket släpper igenom luft vilket ger perfekta förutsättningar för installationen av en optimalt isolerad vägg.

Isover InsulSafe® är även CE-märkt så den får användas i alla konstruktionsdelar – alltså även i väggar och mellanbjälklag, säger Tobias.

I uppdraget har SBI även, via stickprov, gjort provtryckning/täthetsprovning på två hus per etapp för att säkra att slutresultatet är godkänt.


När 20 års erfarenhet får välja blir det lösull av glasull

Lars-Åke Svensson, platschef på Veidekke berättar: - Jag har jobbat med lösull i över 20 år. Att isolera vindsbjälklag med lösull är ju det traditionella tillvägagångssättet, men jag har även isolerat ytterväggar sedan 2011 på flera andra objekt. Denna lösning med Isover InsulSafe® är bra. Snickarna tycker också att glasullsisoleringen är lätt att jobba med.

Den största vinsten ligger i hanteringen. Vi slipper alla inleveranser som ska lossas. Vi behöver inte lagra glasullen, då lösullsentreprenören har allt med sig vid installationen. Vi behöver då heller inte tänka på att väderskydda materialet. Vi behöver inga transporter från lagringsplats till monteringsplats och allt sammantaget blir det en stor tidsvinst – då det är många moment som försvinner och arbetsmiljön då också blir bättre.


Flera applikationer – samma produkt

Nu har vi även isolerat mellanbjälklagen med Isover InsulSafe® – mest för att snickarna ska slippa att jobba med isolering ovanför huvudhöjd. Ett moment som snickarna är glada att slippa när det finns alternativa lösningar som fungerar minst lika bra. Ergonomin är så klart viktig.

Ibland hör man frågan ”Sjunker inte isoleringen ihop i en vägg?”. Nej, det gör den inte när det är en professionell inblåsningsfirma som gör jobbet. Till de här 134 husen har vi använt SBI som jag vet gör ett bra jobb, säger Lars-Åke.

Isovers Key Account Peter Wetterbrandt säger: - Det här är ett stort och fint projekt med mycket lösull i husen. Veidekke och SBI har verkligen förstått den stora fördelen med att välja Isover InsulSafe® – lösullsisolering av glasull, som både ger stora tids- och kostnadsbesparingar i projektet och skapar även en bättre arbetsmiljö för de som jobbar med den.

Fakta om Kronogården:

Kronogården är ett nytt bostadsområde i expansiva Älvängen, 20 minuters bilresa från Göteborg. Det har utvecklats av Veidekke Bostad och BoKlok. Förutom drygt 400 bostäder i form av både villor, radhus och lägenheter, har det byggts en ny skola, idrottshall och förskola. Området ligger vackert omgivet av skogarna ovanför centrala Älvängen med gratis elbuss till centrum och till pendeltåget. Veidekke Bostad har sålt småhus i fyra etapper och planerar nu en femte och sista etapp med säljstart under kvartal 1/2018.

Skogslyckan etapp 1: 28 hus
Skogsgläntan etapp 2: 35 hus
Skogshöjden etapp 3: 28 hus
Skogsbacken etapp 4: 43 hus


Fakta om Veidekke Entreprenad (Veidekke Bostad är beställare):

Veidekke startade redan 1936 i Norge, med vägbeläggning (därav namnet) och är idag Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Företaget genomför nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter och är samtidigt en av Sveriges största byggare av flerbostadshus.


Fakta om SBI – Svenljunga Byggnadsisolering AB:

Ann-Kristin Börjesson, en av ägarna berättar att SBI startade 1978 med att isolera väggar, golv och vindar och är nu ett av de större företagen i Sverige inom lösullsisolering. SBI har även en återvinningsanläggning för att göra egen lösull som de kallar ”Kretsull”. Man arbetar även med återvinning från byggindustriella företag som t.ex. hustillverkare och företaget har stort miljöfokus och är auktoriserade och utbildade av RISE (f.d. SP) samt medlemmar av Behörig Lösull.