Referensobjekt

Samarbete som höjer slutresultatet redan innan byggstart

Innan byggstart av Multiarenan Gavlehov kunde Isover i samarbete med Gyproc medverka till att hitta de rätta och optimala konstruktionslösningarna. Kraven på ljud och brand skulle uppfyllas tillsammans med U-värden på anläggningens olika byggnadsdelar. Valet föll därför på glasull.

Arenan kommer att bestå av en friidrottshall, en stor sporthall, en mindre sporthall samt ett gym och ett café. Friidrottshallen innehåller en löparbana på 200 meter, två sprintbanor på 60 meter och 110 meter plus utrymmen för kulstötning, höjdhopp, stavhopp, spjut, slägga, längdhopp och tresteg med kapacitet för 1 000 åskådare. Stora sporthallen är en normalstor sporthall med möjligheter till olika evenemang utöver idrott med kapacitet på 2 200 åskådare och lilla sporthallen är en normalstor sporthall med en mindre läktare och kapacitet på 200 åskådare.

Service och engagemang genom hela processen

När Byggtec byggde fotbollsarenan Gavlevallen, som ligger precis bredvid Multiarenan, kontaktade man även då Isover och Gyproc som var med i ett tidigt skede och hjälpte till att välja konstruktionslösningar tillsammans med arkitekten, konstruktören och entreprenören. Sedan skapades en leveransstrategi tillsammans med Isovers distriktschef Mats Hansson och Beijers byggsäljare Nisse Jonsson.
 
Nisse Johnsson, byggsäljare på Beijer i Gävle, berättar: - Mats ger oss alltid superservice och hjälper oss med allt från att ta fram konstruktionslösningar till att besöka byggarbetsplatser hos våra kunder. Det har han så klart även gjort på Multiarenan och Byggtec har verkligen uppskattat hans engagemang.
 
– Lagerbeställningar har vi gjort via EDI (automatiskt överförd information enligt ett överenskommet format för order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och fakturor) men alla specialprodukter hjälper Mats oss med så vi får rätt lösningar, både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
 
– Det har underlättat mycket att Isover varit med i ett tidigt skede då de, tillsammans med Gyproc, bland annat tog fram en speciell teleskoplösning för anslutningen mellan tak och vägg. Vid långa spännvidder, som det är i denna typ av hall, blir det nedböjning av snölaster och väggarna behöver kunna flexa något och därför användes en teleskoplösning, fortsätter Nisse.

Komprimerad glasull en logistikfördel

På en stor arbetsplats som denna är det även viktigt att logistiken fungerar optimalt. För att spara lagringsutrymme har vi levererat mindre isoleringsmängder, men istället oftare, vilket fungerat bra och allt har kommit enligt tidplanen, säger Nisse. Med högkomprimerad glasull kommer flera logistikfördelar inte minst i lagring och transport.
 
Isover har även levererat isolering till rörledningar och ventilationskanaler säger Tommy Rickardt, platschef på Byggtec.

Levererade produkter:

Beijer Byggmaterial:

Totalt ca 8-10.000 m2 obrännbar glasullsisolering samt Isover Vario® MultiTape
 
Bevego Byggplåt och Ventilation:        


Övriga Saint-Gobainprodukter i arenan:

Gyproc:
Standardgips och stålreglar, samt brandgipsskivan Gyproc Protect F. Stålbalkarna kläs med två lager Protect F för att klara brandkraven.
                      
Weber/Leca®:
Leca® innerväggsblock till alla (murade och putsade innerväggar, våtrum).
                     
Ecophon:
Akustiktak till delar av arenan.