Referensobjekt

Sköndalsvillan- ett NollCO2-certifierat äldreboende i Tyresö

Isover UNI-skiva 35 hade rätt egenskaper och en bra balans mellan tre viktiga parametrar som resulterade i valet av isoleringsmaterialet.

Sköndalsvillan är ett modernt äldre- och korttidsboende, på ca 8000 kvm, som uppförs av Hemsö i Tyresö. Projektet är ett av sju pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Det gör projektet till Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende. 

NollCO2-certifieringen syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det omfattar bland annat växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning för uppförandet av byggnaden samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning. Exempel på de åtgärder man gjort i byggnationen för att få ett lägre CO2-avtryck är att man till största delen byggt stommen i KL-trä och därtill använt CO2-reducerad betong. Till fasaden används återbrukat material.  Sköndalsvillan minskade med de olika åtgärderna sitt klimatavtryck med 41 % jämfört med traditionellt byggande och ska vara klimatneutralt till år 2026.


Glasull blev det vinnande isoleringsmaterialet

Olika isoleralternativ utreddes och vid jämförelsen av olika isoleringsmaterial hade Isovers UNI-skiva rätt egenskaper och en bra balans mellan de tre parametrar som vägdes in och resulterade i det lägsta klimatavtrycket för Sköndalsvillan, där kg CO2e/m2 tillsammans med brand- och ljudegenskaper var styrande. 

I grunden har Sköndalsvillan certifieringen Miljöbyggnad Guld 3.1 och 2021 fick Hemsö ta emot priset  Årets NollCO2-projekt på Green Building Awards för projektet. Miljöbyggnad Guld var en förutsättning för att kunna bli nominerad till priset.   

Här kan du läsa mer om projektet

Objekt: Äldreboende
Adress: Tyresö
Beställare och Byggherre: Hemsö
Arkitekt: Liljewall
Totalentreprenör: Oljibe AB
Miljösamordning: Hedström & Taube
Byggår: Oktober 2020– Juni 2022
Miljöcertifiering: NollCO2 och Miljöbyggnad Guld 3.1