Referensobjekt

VVS-konsultens val till Danderyds sjukhus; CLIMPIPE Section Hygrowick®

Denna byggnaden knyter samman sjukhusets södra och centrala delar. Gestaltningen är en tredimensionell tolkning av de befintliga fasaderna och markerar en ny årsring för sjukhuset.
Lameller av perforerad aluminium ger byggnaden en enhetlighet och begränsar infallande solvärme. Balkongerna ger byggnaden en mänsklig skala och skapar miljöer med mervärde för personal och patienter. 

Fotograf/källa: White Arkitekter

Danderyds sjukhus i Stockholm (Locum) investerar ca 1,5 miljarder i 41.000 kvadratmeter bättre vård. 

Satsningen på en modern vårdmiljö görs för att nå den så kallade ”Framtidsplanen” och Locum strävar efter att bygga både miljöriktigt och samtidigt spara energi med välfungerande installationer.

Projektet innefattar bl. a. en ny akutvårdsbyggnad (hus 52) och en ombyggnad av befintligt hus, (hus 22) samt 52 st nya vårdplatser. Allt ska vara klart och i drift i början av 2020 med möjlighet att ta emot 95.000 besökare per år.

Hållbara lösningar över tid

För projektet valde Locum och deras VVS-konsulter Isover som leverantör för rörskålar, med CLIMPIPE Section Hygrowick® för rör, med köldmedium och för regnvattenledningar. Detta istället för att använda cellgummi – för kondens och energiisolering. Lösningen ger ett mycket hållbart resultat.

Välfungerande kondensisolering

För isolerentreprenören; Allisolering i Vällingby AB, som står för en del av isoleringen (kalla rör), innebär Hygrowick®-systemet att man slipper arbeta med cellgummi som kräver lim, och för fastighetsägaren innebär det en torr och välfungerande kondensisolering under hela installationens livstid samt obrännbart material med Euroklass A2L-s1,d0.

Allisolering valde även Isovers rörskålar för tappvatten- och värmeledningar; CLIMPIPE Section Alu2 där man är mycket nöjda med både produkter och samarbetet med Profisol som ansvarade för leveranserna.

Fakta

Byggperiod: 2014-2019

Produktfakta

CLIMPIPE Section Hygrowick®

CLIMPIPE Section Hygrowick® är en innovativ rörskål i glasull från Isover, vilken används som kondensisolering på kalla rör ner till 0°C. Rörskålen har en veke på insidan som ser till att eventuell fukt leds ut och skapar ett utåtriktat ångtryck vilket i sin tur ser till att röret och isoleringen alltid är torr. 

CLIMPIPE Section Alu2

CLIMPIPE Section Alu2 ger också fördelar för fastighetsägaren, till exempel som ett av marknadens bästa lambdavärde, 0,036 W/(m*°C) vid 50°C, vilket ger potential för energibesparingar. Att Isovers rörskålar dessutom tillverkas av garanterat 70 % återvunnet glas ger en tydlig miljöprofilering i materialvalet. 

Fakta om Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och erbjuder bred specialistkompetens inom framför allt de stora folksjukdomarna. I samband med utbyggnaden kommer lokalerna att rymma följande vårdverksamheter:
Akutmottagning, centraloperation, intensivvårdsavdelning, röntgen, hjärtintensivvård med tillhörande angiografilaboratorium.

Upprustningen är projekterad utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, då placeringen tar tillvara sjukhusets nuvarande byggnadsstruktur. Detta möjliggör också att man i framtiden kan bygga ut akutvårdsbyggnaden.