1920

20-tal_30A6277

Murade hus har ofta dekorativa murverksfasader med synligt tegel eller puts i olika stilarter. Murade stommar i tegel har använts långt tidigare än 1920-talet och även senare fram till 1940-talet varefter murade stommar blir kombinerat murverk av lättbetong med tegelfasad som 50-talets murade hus. Byggnaderna har källare eller halvkällare med granitblock för de äldsta byggnaderna, men under 1920-talet blir betong allt vanligare. Taken är ofta tegeltak där de nedersta takpannorna vid takfoten är murade ihop med fasadens murkrön.