2 minuter min

Lösningsförslag för 1920-talshuset

I det här renoveringsexemplet utgår vi ifrån att husets utsida ska framstå som när det ursprungligt byggdes. Detta innebär att utvändig renovering, underhåll och återställning görs efter konstens alla regler och med material som motsvarar originalutförandet.

Insidan är däremot ofta mål för förändringar och uppgraderingar till modern standard.

Vi har tagit fram ett renoveringsförslag som innebär invändig tilläggsisolering och lufttätning på ett sätt så man får störst möjligt bruksvärde inom bestående ramar.

Lösningarna vi visar är geometrisk begränsade av hänsyn till husets användning. Att nå samma isoleringsstandard som nutidens byggnader kan ta upp för mycket plats och krocka med t.ex. fönsterplaceringen i gavlarna eller höjden vid trappan. Alla dessa geometriska förutsättningar och begränsningar måste man kartlägga innan man väljer och anpassar renoveringslösningarna.

Oavsett om man väljer en frånluftslösning eller en från- och tilluftslösning med värmeväxling (FTX) blir det behov av att placera ventilationskanaler i viss omfattning. Man ska ha frånluft från alla våtrum. Frånluftsventilation blir ofta löst med en frånluftsvärmepump för att få en energieffektiv lösning. I båda fall måste man ta ställning till kanaldragning och placering av aggregat. 

Sektion – efter renovering 

20-talshuset ytterväggar