1 min

Lösningsförslag – källare med våtum

Om du vill bygga våtrum i källaren och vissa väggar blir mot källarytterväggarna bör man murar dessa väggar av lättklinkerblock och placerar Isover Skalmursskiva 32 som mellanliggande isolering.
 

Sektion – Badrum i källare
Utgrävd källare till grundsulnivå och med fuktsäker golvuppbyggnad på dränerande skikt. Badrum i källare med tilläggsisolerade källarytterväggar och mellanväggar av murade Leca väggar.

Observera att U-värdet för konstruktioner mot mark enbart är indata för beräkning av det samlade värmemotståndet för en källare med känt geometri, geografisk ort och mark- eller jordtyp. Detta ingår i en fullgod energiberäkning. Det samma gäller om man tjällisolerar runt byggnaden under hårdgjorda ytor och på så sätt får maximal nytta av en stabil jordtemperatur under byggnaden som ligger väsentligt över fryspunkten.

 
Om man vill renovera källargolvet för att få bättre värmeisolering samt fukt- och radonskydd från underliggande mark bygger man i princip en platta-på-mark – lösning innanför källarväggen. Vi visar en möjlig lösning där man utnyttjar den platsen som finns utan större utgrävning. Lösningen blir den samma om man väljer en större utgrävning av källare. Genom att optimera tjocklekarna och prestanda på dom enskilda skikten i lösningen får man bästa prestandan på så lite plats som möjligt. XPS-cellplast har bästa isoleringsförmåga och fuktmotstånd varvid man kan minska tjockleken på det dränerande skiktet. Betongskiktet kan fiberarmeras och i viss mån reduceras i tjocklek. Om man vill ha vattenburen golvvärme får man ta hänsyn till detta vid dimensionering av tjockleken på betongplattan.