2 minuter min

Lösningsförslag – källarväggar och -golv 

Ett problem med källare från den tiden är den låga rumshöjden. Ibland kan rumshöjden vara så låg som 1,8 meter, men vill man omvandla källaren till bostadsutrymme krävs en rumshöjd på 2,3 meter.
Det finns en del erfarenhet med att gräva ut källare om dagvattensystemet och avloppssystemet ligger tillräckligt djupt eller kan läggas om till en djupare nivå.

I så fall kan man gjuta under källarväggarna, men det är ett tidskrävande jobb eftersom man måste jobba sig fram meter för meter runt hela huset och under mellanväggarna.

Om man kommer fram till att man vill gräva ut källaren eller bara byta ut golvkonstruktionen finns också möjlighet att förbättra isoleringsstandarden och fuktskyddet under golvet. Man har ofta ont om plats och kan optimera på alla materialskikt så att man får ut mest möjligt av den platsen som finns.

Oavsett om man vill gräva ut sin källare eller inte kan man med fördel tilläggsisolerar källarväggarna utvändigt under jordnivå i samband med att man renoverar dagvattensystemet. Detta ger bästa förutsättning för en torr källare och möjligheten till invändig tilläggsisolering.

Vårt förslag på tilläggsisolering av källarväggar bestå av utvändig tilläggsisolering med dräneringsskiva under marknivå i kombination med tjälisolering under hårdgjorda ytor. Invändigt kan man tilläggsisolera med samma typ av lösning som beskrivet för ytterväggarna. Källarens betongkonstruktioner är normalt lufttäta, men vi föreslår dock att källarväggarna förses med variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra mellan ett obrutet isoleringsskikt mot befintlig källarvägg och invändig stomme. Den variabla ångbromsen bidrar till reglering av fuktvandringen genom källarväggen förutsatt att det gäller rum som blir vanliga uppehållsrum och väggarna får diffusionsöppna beklädnader. 

Källaväggar och golv 20-talshuset

Kombinerat utvändig och invändig tilläggsisolering av källaryttervägg
Kombinerat utvändig och invändig tilläggsisolering av källaryttervägg

Ovan mark finns enbart invändig tilläggsisolering där gipsbeklädnaden och den variabla ångbromsen Isover Vario Xtra tillåter fuktvandring inåt och minskar risken för sommarkondens.