3 min

Lösningsförslag - takvåning

Takvåningen är den som ofta har störst potential att renovera. Vanligtvis är det önskvärt att använda hela utrymmet ut mot murkrönet och upp till taknock. Man kan också ha helt andra önskemål till rumsindelningen än den befintliga planlösningen. I byggnader som byggdes för annat ändamål kan övervåning vara oinredd och använts till förvaring fram till idag.

Renoveringen baseras på att riva och rensa bort allt så takstolarna och råsponten blir blottlagda och att man skapar den planlösningen man önskar med sovrum/barn rum/kontor och badrum eller vad man önskar. 

Yttertaket antas att vara i bra skick eller redan renoverat. Vi utgår från den traditionella uppbyggnaden med råspont, underlagspapp och tegelpannor på bär- och ströläkt.

Till den här typen av byggnader med sammanmurad tak och murkrön finns en unik lösning utan luftspalt där man med hjälp av den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra skapar en fuktmässig årscykel som säkerställer att fuktnivån i takstolar och råspont håller sig på en säker nivå. Lösningen togs fram i Tyskland 1995 till just den här typen av takkonstruktioner där man har problem att skapa luftspalt till följd av murkrönets sammanbyggnad med yttertaket. 

Oventilerade snedtak med diffusionstätt yttertak
Oventilerade snedtak med diffusionstätt yttertak/underlagspapp
Den variabla ångbromsen Isover VarioXtra är placerad bakom installationskikt där el-installation mm kan placeras utan att perforerar folien.

Det finns en detaljerad projekteringsanvisning för konstruktionslösningen som guidar dig igenom alla förutsättningar, begränsningar och byggfuktshantering. 

Lösningsuppbyggnaden är enkel och består av isolering mellan befintliga takstolar, variabel ångbroms Isover Vario® Xtra  på befintliga takstolar från golvbjälklag till nock, korsregling och 70 mm isolering i installationsskikt, gipsbeklädnad. Om platsförhållanden tillåter det kan man sala på sidorna av de gamla takstolarna för större isoleringstjocklek och riktning av snedväggarna vid behov. 

Andra beklädnader 

Observera att gipsbeklädnaden inte kan ersättas av diffusionstäta/-tröga beklädnader eller behandlas med diffusionstäta ytskikt. Gipsskivor behandlas med vanlig diffusionsöppen tak- eller väggfärg. I villor finns inga höga brandkrav på materialytorna och man kan ofta använda vanligt 16 mm träpanel.  

Användning av träpanel kan innebära att det måste kombineras med underliggande gips på så sätt att du når EI30 brandklass om konstruktionen är berörd av avståndsreglerna, dv. huset ligger mindre än 8 m från andra byggnader.  

Om man önskar tjockare träpanel finns möjlighet att få tillräcklig diffusionsöppenhet genom att sätta trälister med springor i kombination bakomliggande svart eller grå akustikduk. Andra perforerade väggbeklädnader kan också fungera till denna lösning. Man behöver ha jämnt fördelade springor eller perforeringar på minst 10% av ytan. Observerar att ytan blir en ljudabsorbent vilket ofta är önskvärd om man har öppen planlösning/stora glest möblerade rum utan mycket gardiner, stoppade möbler och mattor etc.