2 minuter min

Lösningsförslag - takvåning med badrum

Badrum med bypass

I badrummet kan man inte undvika tätskikt och man får vara lite kreativ och skapa en bypass vid de snedväggarna som förses med tätskikt enligt våtrumsreglerna. En bypass vid badrummen skapas med ett tomt installationsskikt som har förbindelse till hålrum runt om badrummet på så sätt att badrummet blir ett rum-i-rummet. Ofta blir det en del av en planlösning där man får tillgängliga installationer i den nu uppvärmda kattvinden och kanske ett litet förråd eller teknikrum/installationsschakt placerat bredvid badrummet. Innertaket över badrummet kan även byggas under hanbjälken och man kan få ett lite förvaringsutrymme som är tillgängligt från rummet/korridoren intill. En bypass leder fukt från snedtaket runt badrummet till dessa förråd och säkerställer på så sätt att det inte uppstår en fuktfälla mellan underlagspappen på råsponten och tätskiktet i badrummets snedväggar.

Ofta är det nödvändigt att bygga ett extra stödben vid badrummet för att få tillräcklig vägghöjd för handfat och armaturer samt ev. placering av toalett nära snedväggen eftersom befintligt stödben är tillräckligt högt. Men detta var inte nödvändigt i lösningsförslaget. Bakom stödbenet kan installationer placeras på ett tillgängligt sätt vilket underlättar ev. framtida ombyggnader av installationerna.

Sektion – badrum med bypass

Sektion – badrum med bypass
Bypass runt badrummet som har förbindelse till den nu isolerade kattvinden samt ev. förråd på bjälklaget. 

 

 

Planlösning – takvåning med badrum 

Planlösning – takvåning med badrum
Exempel på planlösning i ett litet hus från tiden.​​​​

Övervåningen ska få ett större sovrum samt badrum och förvaring/garderob i förbindelse med trappuppgången och allrum. Badrummets placering gör att man kan skapa luftmässig förbindelse via den nu isolerade kattvinden, upp genom bypass-luftspalten och till förvaringsutrymmet över badrummet. I den här planlösningen finns två vägar för luften att ta sig till kattvinden och upp genom bypassen om förvaringsutrymmet över badrummet är avstängt och förses med frånluft. 

  1. ett galler placeras i väggen mellan kattvinden och trappuppgången.  
  2. ett galler placeras i stödbensväggen i garderoben där även lucka till kattvinden kan placeras. Vid denna lösning förses garderoben med tilluft vilket också skulle vara en fördel för att minska dammnivån på kläder och föremål. Garderobens dörr ska sluta tätt utan springa vid golvet. 

Ett tredje sätt är att förse kattvinden med tilluft varvid luften leds upp genom bypassen och vidare till ett öppet sovloft. Då blir enda frånluft från våningsplanet via badrummet eftersom sovrummet i vilket fall som helst förses med tilluft.