2 min

Lösningsförslag - ytterväggar

Ytterväggarna tilläggsisoleras invändigt i två skikt med den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra mellan det invändiga stomskiktet och ett heltäckande isoleringsskikt mellan trästommen och murverket. Denna placering av ångbromsen skyddar träregelstommen samtidigt som man kan placerar ev. el-installation i stomskiktet utan att bryta genom folien. 

Ytterväggarna rensas för allt organiskt material som gammal tapet och ev. beklädnad. Detta för att minska risken för mögelskador med tanke på att insidan av murverket kommer att hamna i en fuktigare miljö efter tilläggsisoleringen.  

Normalt avstår man från att göra ingrepp i bjälklaget eftersom balkänderna vilar på murverket och har nytta av värmeläckaget för att motverka fuktpåverkan och skydda virket. 

Den variabla ångbromsen hjälper till att hålla väggarna i en gynnsam fuktballans genom att släppa fukt inåt när murverket är fuktigt efter slagregn och efterföljande solexponering.  

Väggarna kläs med gipsskivor. Om man vill kunna sätta upp saker utan användning av pluggs finns Gyproc Habito. Man bör undvika användning av träbaserade skivor eftersom de har stor ångmotstånd och skulle hindra fukt i att vandra inåt i samma takt som den variabla ångbromsen släpper igenom fukt. 
 

Invändig isolering av kanalmur
Invändig isolering av kanalmur
Gipsbeklädnaden och den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra tillåter fuktvandring inåt och minskar risken för sommarkondens.