2 minuter min

Murade 1920-talshusets förutsättningar och potential

Murade hus har ofta dekorativa murverksfasader med synligt tegel eller puts i olika stilarter. Murade stommar i tegel har använts långt tidigare än 1920-talet och även senare fram till 1940-talet varefter murade stommar blir kombinerat murverk av lättbetong med tegelfasad som 50-talets murade hus. Byggnaderna har källare eller halvkällare med granitblock för de äldsta byggnaderna, men under 1920-talet blir betong allt vanligare. Taken är ofta tegeltak där de nedersta takpannorna vid takfoten är murade ihop med fasadens murkrön. 

Husen kan vara byggda som villor eller boningshus från början men det finns också många byggnader från denna period som har byggds för annat ändamål; byskola, sparkassa/bank, station, mejeri, el-verk etc. Dessa byggnader har ofta fått annan användning senare t.ex. bostäder eller kombinerad bostad med verksamhetslokal.

20-tal_30A6277

Bevarandevärde

Husens utseende är uppskattade och har ofta bevarandevärde. Om en byggnad har särskilt bevarandevärde finns det skyddsbestämmelser i detaljplan som måste beaktas. Det innebär ofta att husets utseende inte får ändras och att ändringar och tillbyggnader ska underordnas husets stil.

Man får utgå ifrån att husets utsida ska framstå som när det ursprungligt byggdes. Detta innebär att utvändig renovering, underhåll och återställning görs efter konstens alla regler och med material som motsvarar originalutförandet.

Insidan är däremot ofta mål för förändringar och uppgraderingar till modern standard.

 

Förutsättningar och potential

Husens potential är stort och enbart begränsat av de bestående ramarna som husets geometri ger utåt som i sin tur ger begränsningar inåt.

 

Lufttäthet och ventilation

Luftläckage finns först och främst i takvåningen. Men läckage runt fönster, dörrar och vid genomföringar kan finnas överallt i byggnaden. De murade väggarna i sig kan vara ganska lufttäta.

Ventilationen kan vara otillräcklig och man får ta ställning till på vilket sätt det ska fungerar fram över och hur man får till bästa möjlig lösning.

Sektion – före renovering

Sektion – före renovering
Murad villa från 20-talet