2 minuter min

Tillvägagångssätt – källare 1920-talshuset

Eventuell utgrävning och undergjutning av väggarna görs vanligtvis stegvis med friläggning av någon meter vägg. Detta är ett jobb för specialist som kan hjälpa till med såväl förberedande undersökningar som arbetet. Sök i ditt område efter företag som har erfarenhet med utgrävning av källare, undergjutning och källargolv. Detta arbete kan lämpligen inkluderar utvändig tilläggsisolering av källarväggarna i samband med renovering/omläggning av dagvatten och avlopp.

Det är en förutsättning för invändig renovering att dräneringen runt huset fungera så att risken för vattenintrång och allvarliga fuktgenomslag elimineras. Det är även fördelaktigt att tilläggsisolera med dränerande isolering utvändigt under mark innan man tilläggsisolerar invändigt. Detta arbete kan du göra enligt traditionella anvisningen: Isolera och dränera källare och husgrund utifrån.
 

Badrum 

Image
Före/efterbild renoverat badrum
 1. Om det ska bli badrum eller annat våtrum byggs dessa väggar med Leca® Block 90 och förses med tätskikt och kakel enligt Webers anvisningar. Läs mer på Webers webbplats
   
 2. El-installationer fräses in i Lecaväggarna. Lecaväggarna putsas med weber gypsum naturgips både i våtrum och på andra sidan i angränsande rum. Putsarbete ger mycket byggfukt under en kort tid. Sörj för god ventilation och/eller avfuktning samt stäng av källaren så fukten inte sprider sig upp i huset andra våningsplan. 
   
 3. Källarytterväggar i torra rum tilläggsisoleras som beskrivit tidigare för ytterväggarna. 
   
 4. Folien från dessa väggar anslutas mot lecaväggarna med syllisolering mellan lecaväggen och folien. 
   
 5. Sätt isolering i stommen och dra ev. el-installation i väggarna. 
   
 6. Sätt gips på väggarna. 


Nu är väggarna klara till målararbete och fast inredning.