3 minuter min

Tillvägagångssätt – övervåningen 1920-talshus

Rivning  

Det förutsätts att yttertaket såväl som gavlarna är i gott skick utvändigt. Den gamla inredningen rivs till takstolarna och golvbrädorna.

  1. Om du ska byta fönster eller renoverar fönster är det lämpligt att göra detta efter rivningsarbetet.
  2. Ev. brister och skador i golv och yttertak/råspont samt murkrön och murkrönsinfästning åtgärds.
  3. Se över genomföringar som avluftning, skorsten mm som går genom yttertaket.
  4. Rensa de murade gavlarna för organiskt material eftersom gavlarna tilläggsisoleras på samma sätt som ytterväggarna.

Uppbyggnad 

  1. Förse området utmed murkrönet och gavlarna med lufttät golvunderlag fram till falska stödbenet t.ex. tunn träfiberskiva eller golvgipsskiva som kan bli underlag för golvbeläggning i tillgängliga utrymmen. 
  2. Rikta/sala på takstolarna vid behov. 
  3. Förbered mothåll för folien vid alla genomföringar som stödben och hammarband. 
Oventilerade snedtak - Perspektiv av uppbyggnaden
Oventilerade snedtak - Perspektiv av uppbyggnaden  
Mothåll vid balkgenomförning t.ex. vid hanbjälken skapas med två reglar i lagom längd och på ömse sidor av hanbjälken och motsvarande vid stödbenet. Reglerna sätts med Isover Vario® XtraFit - lim och tätningsmassa för bästa lufttätning samt spik/skruvar. 

Fuktkvot i konstruktionsvirket och montering av folie 

Kontrollerar fuktkvoten i råspont och takstolar. Fuktkvoten ska under 13 vikt-% innan man sätter folie och isolerar. Vid behov sänks fuktkvoten genom uppvärmning i kombination med ventilation eller avfuktning under en period. Detta är alltid nödvändigt under den kalla årstiden. Se projekteringsanvisningens avsnitt om Byggfukt.

Sätt folien - Isover Vario® Xtra - på takstolarna. Det går lättast att montera på tvärs av takstolarna. Vid behov kan rulle delas i lämplig bredd med bandsåg eller liknande. Foliens överlappning ska vara 10 cm och inte mer eftersom konstruktionslösningen är beroende av ångmotståndet i enbart ett lager folie! 

Tejpa alla folieskarvarna och skarvar vid genomföringarna.

Korsregla mot folien. 

Mellanväggar och gavlar 

Bygg fördelaktigt mellanväggar nu eftersom bästa resultat nås när mellanväggarna bryter gipsbeklädnaden för att minska ljudtransmission runt väggarna – det som benämns flanktransmission.

Tilläggsisolera gavelväggarna som ytterväggarna. Skarva folien från gavelväggarna med folien i snedtaket innan isoleringen sätts i väggstommen. Nu ska hela övervåningen vara lufttät.

Lösullsisolering 

Isolerar snedtaket med Insulsafe lösull. Observera att det är jobb för en lösullsentreprenör.

Lösullsisoleringen avslöjar ofta om lufttäthetsarrbetet har gjorts till fullo eftersom luftflödet vid blåsning är en påfrestning för skarvarna. 

Vid behov kan man även göra en provtryckning och läckagesökning av takvåningen mha blowerdoor och värmekamera.

Installationsskikt 

Sätt isolering i stommen och dra ev. el-installation i väggarna. 

Sätt gipsbeklädnad på snedtak och gavlar samt fönsternischerna. 

Badrum 

Image
Badrum i takvåning

Om du ska ha badrum bygger du det som rum-i-rummet med bypass mot snedtaket. Våtrum byggs i övrigt enligt anvisningar för våtrum och plattsättning, se Gyproc och Webers anvisningar: 

Se anvisningar för Gyproc Glasroc H Ocean våtrumsskiva

Se anvisningar för Webers plattsättnings-/tätskiktsprodukter

Nu är övervåning klar till målararbete och fast inredning.