1 minut min

Detaljer 1930-talshus

Detalj – takfot–yttervägg

30-tal Detalj – tak - takfot - yttervägg
Isover Bastion Vindskydd förs upp över takfoten och tejpas mot gamla råsponten på utsida av stommen. Isover Vario® Xtra, + ev. glespanel och gipsskiva ersätter befintlig brännbara beklädnaden på insidan av undertaket. Tejpa skarvar och övergång mot översta delen av befintliga ytterväggar och mellanväggar för bästa lufttätning.

Detalj – fönster – yttervägg

I fönster och dörrnisch viks ISOVER Bastion Vindskydd ut över reglarna och tejpas mot dessa. Tejpa in i hörnen för bästa lufttätning.
I fönster och dörrnisch viks ISOVER Bastion Vindskydd ut över reglarna och tejpas mot dessa. Tejpa in i hörnen för bästa lufttätning.

Detalj – yttervägg – bjälklag - källarvägg

Frilägg syllen från gammal puts. Fäst vindskyddet mot syllen. Kläm sedan vindskyddet mot syllen och översta delen av befintlig källarvägg. Montera droppbleck vid grunden innan tilläggsisolering.
Frilägg syllen från gammal puts. Fäst vindskyddet mot syllen. Kläm sedan vindskyddet mot syllen och översta delen av befintlig källarvägg. Montera droppbleck vid grunden innan tilläggsisolering.