3 minuter min

Generellt tillvägagångssätt för hus byggda på 1930-talet

I detta avsnitt beskrivs det generella tillvägagångssättet för renovering av hus byggda på 30-talet. Detta behövs kompletteras med individuella detaljlösningar som givetvis finns i dom flesta hus. Det kan vara burspråk, kupor och ingångspartier eller liknande där anpassning till lösningarna behövs.

Innertak

Lufttäta mot bjälklaget från undersidan med Isover Vario Xtra mot taket och sedan montera nytt innertak.

Yttertak

Vädersäkra bygganden med tält eller på annat betryggande sätt.

Ta bort takrännorna, yttertaket/takbeklädnad och gammal papp på befintlig råspont. 

Reparera ev. skador som upptäcks.

Luft- och vindtäta runt takfotsdetaljen genom att montera vindskydd upp över kanten på gamla råsponten. Montera i längdriktningen av huset och med en anpassad remsa eller den smala 1,30m breda rullen av Isover Bastion Vindskydd.

Lösullsisolering

Tilläggsisolera med Isover Insulsafe lösull till önskad tjocklek. 

Observera att det är jobb för lösullsentreprenör.

Arbete görs lämpligen uppifrån genom håltagning i gamla råsponten enligt överenskommelse med lösullsentreprenör.

Nytt ventilerat yttertak

Sala på taket för luftspalt, ny råspont, underlagspapp och yttertak samt hängrännor.

Fasad - lufttätning

Åtgärda ev. skadade delar av fasadstommen. 

Sätt vindskydd på fasaden som förlängning av vindskyddet runt takfoten. Om möjligt dra duken över fönster och dörrar. 

Vindskyddet förs ner en bit ner över befintlig grund och fasts mot källarväggsytan. 

Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband.

Fönster- och dörrar

Sätt reglar runt dörrar och fönster.

Skär upp duken som täcker öppningen som ett diagonalt kryss och vik dukflikarna utåt över reglarna.

Ta bort överflödigt material men låt 30–50 mm duk vara kvar för tejpning mot reglarna runt öppningarna.

Tejpa alla skarvar.

Vindskyddet förs en bit ner över befintlig grund och fästs mot källarväggsytan. Om ytan är ojämn kläms vindskyddet med list och tätningsband.

Image
Vindskydd 30-tals hus

Flytta ut befintliga fönster eller byt fönster till energieffektiva fönster i samma stil. 

Beroende på valt väderskydd sätts vid behov en remsa vindskyddsduk över fönster och dörröppningarna och som leder slagregn ut så det inte fångas upp av regeln över dessa öppningar eftersom en fasad inte är slagregnsskyddad förrän den är färdigbyggd.

Dreva från insidan med Isover Dreva och lufttäta med tejp eller fogmassa mellan fönster och fönsternisch. Återställ fönsternischen.Det samma gäller dörrar.

Allt beroende på valt väderskydd sätts vid behov en remsa vindskyddsduk över fönster och dörröppningarna och som leder slagregn ut så det inte fångs upp av regeln över dessa öppningar.

Sätt plåtdetaljer vid syllen och över dörrar och fönster.

Grund och fasad – tilläggsisolering och puts

Gräv fritt runt huset ner till dräneringen och åtgärda eventuella brister i dräneringen och källarväggen.

Tilläggsisolering och puts av fasad och grund. Fasadisolering och putsarbete är normalt ett arbete för certifierat entreprenör. Du hittar entreprenör här.

Anslut hängrännorna till dagvattensystemet.

Fyll efter med dränerande material runt huset.