1940

40-talshuset är en typisk representant för villor med trästomme, träfasad, vindsbjälklag och tegeltak.
Tekniskt sett skiljer husen sig inte mycket från andra decenniers trähus. Det som har ändrats mest under ett antal decennier är utformningen av väggstommen och förekomsten av mineralullsmattor i ytterväggarna till följd att ökat fokus på värmeisolering och brandskydd som kom med de första nationella byggreglerna. 

Image
1940-talshuset intro
Bebyggelse från 1940-talet med hus i två plan, träfasad och vindsbjälklag.