1 minut min

Detaljer 1940-talshus

Detalj – takfot – bjälklag

Image
Detalj – takfot - bjälklag
I takfoten möts alla folier och dukar till en lufttät helhet. Vindskyddet från fasaden skarvs med Isover VarioXtra över hammarbandet. En kompletterande bit vindsskyddsduk monteras mellan taksolsfacken på fast underlag. Se detalj under Tillvägagångssätt – fasad.

Detalj – yttervägg – källarbjälklag

Image
Detalj – yttervägg - källarbjälklag
Vindskyddet förlängs en bit ner på källarväggen 200 mm eller mer och kläms med sockelisoleringen.

Detalj – gavel

 

Image
Detalj – gavel
Gavlarna isoleras på samma sätt som övriga fasader. På 40-talet var det ovanligt att bryta panelen vid vindsbjälklaget, panelen gick istället hela vägen upp till takutsprånget. Vindskyddet skarvas vid takutsprånget som förlängs motsvarande tjockleken av tilläggsisoleringen. 

Detalj – yttervägg – källarbjälklag vid invändig tilläggsisolering

Image
Detalj – yttervägg – källarbjälklag vid invändig tilläggsisolering
Lösningsförslag med minimal utvändig tilläggsisolering i kombination med invändig tilläggsisolering. 

Om de geometriska förutsättningar inte tillåter märkbara ändringar utvändigt kan man jobba med den geometri som finns. En konstruktör kan hjälpa med att bedöma stabilitet och dimensioner. Den tunnaste fasadisolering är 15 mm Isover Fasadboard 33 och kräver enbart minimal anpassning av geometrin. Denna isolering kan trots sin beskedliga tjocklek göra stor nytta utanpå vindskyddet och ge önskvärt fuktskydd av stommen som i sin tur är förutsättningen för invändig tilläggsisolering.

Både ytterväggar och källarväggar kan senare tilläggsisoleras invändigt t.ex. med ett installationsskikt och ev. även ett heltäckande isoleringsskikt (ej visat) som i 20-talshuset.