2 min

1940-talshuset - träfasad och vindsbjälklag

1940-talshuset är en typisk representant för villor med trästomme, träfasad, vindsbjälklag och tegeltak.

Tekniskt sett skiljer husen sig inte mycket från andra decenniers trähus. Det som har ändrats mest under ett antal decennier är utformningen av väggstommen och förekomsten av mineralullsmattor i ytterväggarna till följd att ökat fokus på värmeisolering och brandskydd som kom med de första nationella byggreglerna. 

Image
1940-talshuset intro
Bebyggelse från 1940-talet med hus i två plan, träfasad och vindsbjälklag.

40-tals husets förutsättningar och potential

Om huset är i mer eller mindre originalskick har det låg isoleringsstandard och problem med luftläckage på vissa ställen. Det ger dålig termisk komfort och höga energiförluster.

Ett hus av den här typen har ett klent takutsprång som innebär att tilläggsisolering av fasaden enbart kan göras med liten isoleringstjocklek om man inte samtidigt behöver renoverar taket.

Den låga taklutningen gör det svårt eller omöjligt att lufttäta vindsbjälklaget uppifrån och bygga luftspalt vid takfoten om inte man ska renoverar yttertaket inklusivebyta råspont och på så sätt kan komma åt vindsbjälklaget från utsidan.
Om man behöver renovera taket och byta råspont har man möjlighet att skapa plats för mer isolering i såväl tak som i fasad. 

Utvändig tilläggsisolering är tekniskt sett alltid att föredra eftersom man då ger den ursprungliga stommen skydd genom varmare placering och större skydd mot slagregn. Det är även enda möjligheten att isolera köldbryggor vid bjälklaget mellan källaren och bottenplanet. Både ytterväggar och källarväggar kan senare tilläggsisoleras invändigt t.ex. med ett installationsskikt.

Vi har tagit fram ett lösningsförslag med utvändig tilläggsisolering och lufttätning av yttervägg och källarvägg i kombination med renovering av yttertaket och byte av råspont. Lufttätning av bjälklaget sker från utsidan efter att bjälklaget har städats från gammal isolering/sågspån. 

Sammanhängande lufttätning skapas vid hammarbandet där vindskyddet på yttervägsstommen skarvas med ångbromsen i bjälklaget.

Sektion – före renovering 

Image
1940 Sektion – före renovering
1940-tals huset