1 min

Detaljer 1950-talshus

Detaljer – trästomme och skalmur

Image
Detaljer – trästomme och skalmur1
Takfot påbyggd på befintlig takstol för att skapa samma stil som originalutförandet. Takytan höjs med kondensisolering som monteras på befintlig/ny underlagspapp samt tjockare regel används som distansläkt.

 

Image
Detaljer – trästomme och skalmur2
Grund med påbyggnad av sulan och murning av lättklinkervägg som nära marknivån ändras till skalmur med isolering mellan befintlig källarvägg och övre del av nya källarväggsfasaden. Dränering sker via öppna stötfogar i understa skiftet av källarfasaden. Glidskikt placeras mellan tegelfasaden och lättklinkerfasaden. 

 

Image
Detaljer – trästomme och skalmur3
Gavelsprång med förlängning och bibehållet ursprungligt utseende. Förlängningen görs med ny råspont som byggs ovanpå den ursprungliga i lagom längd för stabil infästning.

Detaljer – Lättbetongstomme och skalmur

Image
Detaljer – Lättbetongstomme och skalmur1
Takfot påbyggd på befintlig takstol för att skapa samma stil som originalutförandet. Takytan höjs med kondensisolering som monteras på befintlig/ny underlagspapp samt tjockare regel används som distansläkt. Grund med påbyggnad av sulan och murning av lättklinkervägg som nära marknivån ändar till skalmur med isolering mellan befintlig källarvägg och övre del av nya källarväggsfasaden. Dränering sker via öppna stötfogar i underste skiftet av källarfasaden. Glidskikt placeras mellan tegelfasaden och lättklinkerfasaden.

Detaljer – Trästomme och puts och designbricks

Image
Detaljer – trästomme och puts och designbricks1
Takfoten är oförändrad eftersom isolering, puts och designbricks bygger ut ungefär samma som den ursprungliga tegelfasaden.

Image
Detaljer – trästomme och puts och designbricks3
Grund med isolering och puts.

Detaljer – Lättbetongstomme och puts

Image
Detaljer – Lättbetongstomme och puts
Takfot påbyggd på befintlig takstol för att skapa samma stil som originalutförandet. Takytan höjs med kondensisolering som monteras på befintlig/ny underlagspapp samt tjockare regel används som distansläkt.

Image
Detaljer – Lättbetongstomme och puts
Grund med isolering och puts.
Image
Detaljer – Lättbetongstomme och puts2
Gavelsprång med förlängning och bibehållet ursprungligt utseende. Förlängningen görs med ny råspont som byggs ovanpå den ursprungliga i lagom längd för stabil infästning.