Lösningsförslag för 1950-talshuset

Lösningsförslag för olika väggstommar

Vi har fler principiellt olika lösningsförslag till denna byggnadstyp med olika väggstommar. Alla exempel har tak med vindsbjälklag.

Läs mer

 

Lösningsförslag för tak och bjälklag

Bjälklaget behöver lufttätas och det finns två möjligheter som beror på vad som är mest praktisk i det enskilda fallet.  

Läs mer