4 min

Lösningsförslag för olika väggstommar 1950-talshuset

Lösningsförslag 1

Sektion efter:  Ny tegelfasad med tilläggsisolerad trästomme och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden.

Trästomme med tilläggsisolering och ny skalmur och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden

Image
Trästomme med tilläggsisolering och ny skalmur och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden
Renovering med ny tegelfasad och grund – hus med trästomme

För att tilläggsisolera och bygga ny skalmur utanför isoleringen behöver man ta bort den skadade tegelfasaden. Man behöver också ny grundläggning som gjuts och förankras mot befintlig grund/källarvägg. Isoleringen blir kontinuerlig från källarvägg till takfot enbart anpassad i tjocklek till befintlig konstruktion. Dräneringen från fasaden sker då i bottnen på källarfasaden där det leds ut via öppna stötfogar.

Den geometriska anpassningen som behövs vid renoveringen ska analyseras utifrån tegelformatet, fogbredd och murförbandet. Murverk med sten i svenskt normalformat ska designas utifrån att stenens längd + fog blir ca. 260 mm. Det förekommer olika tjocklekar på tegelstenar under denna period, därför bör man även beakta mått i vertikal riktning för att få skiftesgången att stämma med fönster- och dörröppningar. Läs mer om murtegel

Använd om möjligt samma tegelformat och fogtjocklek som befintlig fasad eftersom geometrin redan är anpassat för detta till exempel i hur förbandet är anpassat vid dörrar och fönster.

Man bör rita upp fasaderna med tegelförbandet så att man är säker på att allt stämmer med förbandet. Detta gäller i synnerhet också om man ska göra andra ingrepp i fasaden till exempel ändrar fönster- och dörrstorlek. Vissa tegelförband är anpassningsbara utifrån 1/2 sten och andra utifrån ¼ sten.

Det är vanligt att man flyttar befintliga fönster utåt vid tilläggsisolering, eller ersätter med nya energieffektiva fönster.

Den befintliga fönsterplaceringen i tegelfasaden ger tyvärr en köldbrygga som flyttas med vid renoveringen. Moderna energieffektiva fönster har ofta en djupare konstruktion som skapar en bättre övergång mellan stomme och tegelfasad och det finns på så sätt möjlighet att täta med fog från både in- och utsida.

Vårt renoveringsförslag med 130 mm tilläggsisolering av ytterväggen ökar byggnadens längd och bredd med 130 mm på varje sida.  Därför kommer den nya fasaden att få ett utseende utan udda anpassning av teglet om tegelförbandet på befintlig fasad har designats i överenstämmelse med förbandet och teglets mått.

Lufttätningen görs med Isover Bastion Vindskydd och tillhörande tätningsprodukter på befintliga stommen från hammarbandet och ner över befintlig källarvägg.

Källarväggen över mark isoleras med Isover Fasadskiva 30 och yttervägg isoleras med Isover Skalmursskiva 32.

Lösningsförslag 2

Lättbetongstomme med tilläggsisolering och ny skalmur och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden

Ny tegelfasad med tilläggsisolerad lättbetongstomme och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden som lösning 1

Image
Sektion efter -2: Lättbetongstomme med tilläggsisolering och ny tegelfasad och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden.
Lättbetongstomme med tilläggsisolering och ny tegelfasad och pågjutning av grund samt murad underlag för nya tegelfasaden.

Lösningsförslag 3

Trästomme – designbricks eller puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg

Ersättning av tegelfasad med puts på tilläggsisolerad trästomme och ev. designbricks samt isolering av grund och källarvägg. 

Image
Sektion efter –3: Trästomme – designbricks eller puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg
Trästomme – designbricks eller puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg

Om man inte vill bygga en ny tegelfasad och den kompletterande grundläggningen kan man byta till putsad fasad. Det finns även möjlighet att få tegelfasad i form av Weber designbricks som sätts på putsunderlag. Designbricks kräver planering och anpassning av förband på liknande sätt som vid murning av en skalmur om det gäller hela fasaden.

Om det inte går att bygga efter befintligt förband kan man använda sig av vilt förband dv. förband utan regelbundenhet eller annat förband med ¼-stens förskjutning där man kombinerar hela, halva sten/bricks.

Lösningsförslag 4

Lättbetongstomme med ny puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg 

Ny putsad fasad på tilläggsisolerad lättbetongstomme samt isolering av grund och källarvägg som lösning 3

 

Image
Sektion efter 4: Lättbetongstomme med ny puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg.
Lättbetongstomme med ny puts på tilläggsisolerad stomme samt isolering av grund och källarvägg.